InsuranceCom 2022

InsuranceCom CE 2022 – Cleverbee podpořilo přední nezávislou platformou pro vedoucí pracovníky v pojišťovnictví

14.10.2022
InsuranceCom CE 2022 – Cleverbee podpořilo přední nezávislou platformou pro vedoucí pracovníky v pojišťovnictví ve Švýcarsku, Německu, Rakousku a Lichtenštejnsku 4. – 5. 10. 2022. Letošním podtitulem akce bylo „Tvorba nových cest k růstu“ a je logickou vazbou na turbulentní dění v posledních dvou letech, kdy se otřásly základy společnosti i ekonomiky. Výzvou pro tradiční obchodní modely pojišťoven jsou pak otázky udržitelnosti, nově vznikající rizika a zrychlující se digitální ekonomika.

Klíčovými faktory úspěchu pro budoucnost jsou nová definice pojišťovací činnosti v propojenějším světě a přizpůsobení obchodních modelů řízených spotřebiteli. Silnou stránkou dnešního pojišťovacího systému musí být spolupráce v síti s ekosystémy a využívání nových technologií.

Vedení digitální transformace podnikání je v pojišťovnictví žádanější než kdy jindy. Nové strategie a další zlepšování produktů a služeb pro udržení atraktivních marží jsou nezbytné a vítězi budou ti, kteří se aktivně zapojí do transformace podnikání pomocí otevřených inovací a s využitím "síťové ekonomiky" budoucnosti.

Díky vysoce kvalifikované komunitě, kterou tvoří okruh osobně pozvaných členů výkonného managementu, představenstev a dozorčích rad pojišťoven, jakož i vrcholových manažerů příslušných obchodních partnerů jsme načerpali nové poznatky a podněty, které byly umocněny odborným partnerem konference, a to Univerzitou v Sankt Gallenu (HSG).