Příběh o systému "na zelené louce"

Příběh o vývoji systému "na zelené louce"

29.11.2023
Zatímco u korporací jednoduché řešení neexistuje, menší firmy si mohou dovolit radikální řez. Jaké to bylo odskočit si od největších pojišťoven, bank a institucí, vrátit se ke kořenům a opět si něco naprogramovat na zelené louce?

Dodávka komplexního informačního systému "na zelené louce" do středně velkého nebo menšího podniku a dodávka specializované služby nebo konkrétního systému do korporace představují dva odlišné světy. Oba přináší různé výzvy i příležitosti. Práce s velkými korporacemi může bezesporu nabídnout určitou stabilitu. Větší rozpočty umožňují rozsáhlejší projekty, jejichž úspěšná realizace zvyšuje prestiž softwarové společnosti. Na druhou stranu složitost interních procesů vše často komplikuje a existující infrastruktura omezuje možnosti inovací. 

Když vás osloví menší podnik, první myšlenkou bývá, že budou mít omezený rozpočet a s kolegy tipujete, jestli vůbec mají IT oddělení. Je pravda, že jejich zdroje, a to nejen finanční, mohou být často omezené. Nemusí mít dostatek také interních zdrojů pro efektivní spolupráci a podporu projektu. Mnoha menším podnikům se ale aktuálně velmi daří, rostou, rozšiřují portfolio, expandují na nové trhy a jsou ochotni investovat do nových technologií. Jejich mindset a nezatíženost složitými procesy jim dovoluje implementovat nejnovější technologie bez omezení stávající infrastrukturou. 

V minulém roce jsme přijali výzvu vytvořit zbrusu nový ERP systém pro menší podnik s rozsáhlým portfoliem od finančních a realitních služeb až po developerskou činnost. Byla to pro nás možnost vytvořit systém "na zelené louce", přesně podle potřeb a požadavků klienta, bez omezení a složitého ohýbání krabicových řešení. Vybudovali jsme kompletně novou infrastrukturu v cloudu, použili moderní technologie a zužitkovali naše know-how z BSFI sektoru. Díky tomu, že pro naše řešení často využíváme opensource, jako je např. Liferay portal nebo Pentaho BI (Hitachi), jsme výrazně ušetřili náklady za licence. Dalším klíčovým faktorem byly náklady na provoz systému, které jsme minimalizovali zejména správným sizingem a nastavením cloudových služeb od Google a využitím nástrojů pro interní komunikaci a spolupráci z řady Google Workspace. Nový systém dokáže zpracovat všechny specifické agendy, automatizuje řadu procesů, poskytuje řadu manažerských reportů, integruje se na desítky systémů a služeb třetích stran včetně státních registrů a zaručuje možnost škálovatelnosti a budoucího rozvoje. Byl to projekt, který nás bavil a co se týče technologií a řešení, tak nás příliš neomezoval. 

Žádné projekty se ale neobejdou bez komplikací. Jak již bylo řečeno, v menších podnicích často úplně chybí IT oddělení, nebo je to v podstatě one-man show. Pro dodavatele pracujícího podle standardů pro řízení projektů, jako je třeba PRINCE2, nastane šok hned na začátku, když se mu totálně rozpadne komunikační matice. Na druhé straně nestojí žádný projektový manažer ani analytik. A dokumentace? Prakticky neexistuje.  

Všechno je na dodavateli a nezbývá nic jiného, než zvládnout práci tak trochu na obou stranách a hlavně obě strany řídit. Chce to zkušeného projektového manažera, který se nenechá vykolejit a zvládne i trochu schizofrenie. Zásadní je v takovém projektu iniciační fáze. Určitě se vyplatí, dát si na čas s úvodní analýzou a vše zmapovat do nejmenšího detailu od stávající infrastruktury až po představy a požadavky klienta. V tomto případě mají hlavní roli konzultanti, kteří musí zvládnout klienta, jehož pohled je čistě byznysový. A protože takový klient zpravidla nemá hlubší vhled a znalost IT procesů, musí zvládnout i osvitu v oblasti vývojového cyklu software. Dalším zásadním článkem je Team Leader, šéf vývojového týmu, který musí dohlížet na kvalitu dodávek a čistotu kódu. Klient to díky svému omezenému vhledu do světa software pravděpodobně nepoznal, ale při obcházení metodik a zásad vývoje si na sebe zbytečně upletete bič pro následnou podporu a budoucí rozvoj. Nejedná se o nepřekonatelné překážky, ale každopádně prověří kvalitu a disciplínu dodavatelského týmu. Pokud si nedáte pozor, mohou projekt výrazně zkomplikovat. 

Volba mezi dodávkou "na zelené louce" a specializovanou službou pro korporát závisí na mnoha faktorech, včetně technologické expertízy i celkové strategii dodavatelské softwarové firmy. Každá možnost přináší různé výzvy a příležitosti, a je důležité je pečlivě zvážit při rozhodování. Práce pro menší podniky a budování "na zelené louce" každopádně přináší určitá specifika a rizika, ale odměnou jsou nové zkušenosti a jasně viditelný výsledek poctivé programátorské práce.