JMeter vs SoapUI

JMeter vs SoapUI

22.06.2023
JMeter a SoapUI patří k populárním nástrojům pro výkonnostní a funkční testování webových služeb. I když mají několik společných rysů, každý z nich má své jedinečné vlastnosti, které je činí ideálními pro určité situace. V následujících řádcích se na jejich možnosti podíváme podrobněji.

SoapUI je vynikajícím nástrojem pro testování a ověřování webových služeb, protože má vestavěnou podporu pro mocking. Tato funkce umožňuje provádět testy bez závislosti na skutečné implementaci. Oproti tomu JMeter, zaměřený na zátěžové a výkonnostní testování, mockovat v základu neumí.  Ačkoli JMeter sám o sobě nemá nativní podporu pro mocking, lze toto omezení snadno vyřešit kombinováním JMeteru s dalšími nástroji, jako je například WireMock. V tomto ohledu se nám v Cleverbee osvědčilo testování pomocí nástroje JMeter a mockování v SoapUI. 

 

Pokud jde o flow control a plánování, je flow control JMeteru vysoce ceněno pro svou jednoduchost a snadné použití, i když má svá omezení z hlediska větvení testu a tím vytváření složitě strukturovaných testů. Naproti tomu možnosti SoapUI v této oblasti jsou považovány za velmi omezené a uživatelsky méně přívětivé.  

 

Dalším z důležitých rozdílů je možnost testování výkonu. JMeter je známý svou schopností škálovat a zvládat velké zatížení. Dokáže nasimulovat velké množství souběžně pracujících uživatelů a jejich požadavků a generovat podrobná hlášení o rychlosti odezvy, propustnosti a chybovosti. JMeter je také skvělou volbou při testování výkonu webových služeb při velkém zatížení. Naopak SoapUI je více zaměřen na funkční testování a má omezené možnosti testování výkonnosti. Přestože dokáže simulovat paralelně pracující uživatele a jejich požadavky, není optimalizován pro stejnou zátěž jako JMeter. 

 

Oba nástroje podporují řadu pluginů, které lze použít k rozšíření jejich funkcí. JMeter nabízí bezplatné i placené pluginy pro sledování výkonnosti serveru, generování zátěže a integraci s nástroji třetích stran. Stejně tak SoapUI podporuje bezplatné i placené pluginy pro testování zabezpečení, zjednodušení vývoje testů a dalších funkcí. Doplňky mohou představovat účinný způsob, jak přizpůsobit nástroje konkrétním potřebám testování. 

 

Stručně řečeno, JMeter i SoapUI jsou velmi užitečné testovací nástroje s jedinečnými schopnostmi. JMeter je skvělý pro testování výkonu, ale nelze jej použít k mockování. To je naopak stále aspektem testování, kde nás SoapUI nachází využití. Pro funkční testování se hodí jak JMeter, tak SoapUI, ale v Cleverbee se nám osvědčilo použití JMeteru. Bezplatná verze SoapUI je pro nás ve srovnání s JMeterem méně uživatelsky přívětivá a pro vývoj i méně praktická. Jeho placená verze s názvem ReadyAPI však může být zcela něco jiného. Brzy ji snad vyzkoušíme a více se o ní rozepíšeme. Zatím jsme však s JMeterem více než spokojeni! 

https://jmeter.apache.org/

https://www.soapui.org/

https://smartbear.com/product/ready-api/