DevExtreme

Zrychlujeme - výhody vývoje s DevExtreme

22.03.2022
Kompletní vývoj webových aplikací od nuly může být velmi nákladný. Osvědčeným způsobem, jak značně zmírnit časovou náročnost tvorby projektu a tím i náklady na vývoj, je využívání funkcí moderních knihoven a hledání nových prostředků pro usnadnění práce. Při využívání externích knihoven se sice vývojář může připravit o jedinečnou konfiguraci speciálních prvků, ale ve většině případů nemá velký význam znovu vymýšlet něco, co už před ním bylo vymyšleno.

Nespornou výhodou ve vývoji nových responzivních webů za pomoci externích knihoven je také velká redukce množství kódu. Čímž se aplikace stává snadnější pro code review proces, který je efektivním nástrojem při psaní nových aplikací nebo při případých úpravách. Jedna z těchto knihoven, která je v Cleverbee využívána, je DevExtreme od společnosti DevExpress.

DevExtreme je placená javascriptová knihovna poskytující předpřipravené webové komponenty pro snadnější a rychlejší vývoj responzivního webu. Lze zde najít mnoho prvků od základních textboxů až po složité grafy. Tyto komponenty je možno jednoduše začlenit do aplikací psaných v JQuery, Angularu, Vue, Reactu nebo přímo naimplementovat do webové stránky v rámci skriptu. A protože mají velmi podrobnou dokumentaci, může s touto knihovnou pracovat kdokoliv bez časově náročného a nákladného studia funkcionality jednotlivých komponent.

Bezesporu největší výhodou této knihovny je, že je napsaná v javascriptu. Tedy jedním z nejvíce podporovaných programovacích jazyků v oblasti webových stránek. Ve spojení například s Liferay portálovým serverem lze snadno zobrazit více webových aplikací/portletů na jedné stránce. To samozřejmě Liferay umí i sám od sebe. Avšak díky javascriptu lze posílat HTTP requesty na backend portletu a dostávat odpovědi bez nutnosti znovu načítat celou stránku. Místo toho stačí třeba přenačíst jen danou DevExtreme komponentu. Tato funkce má velký optimalizační efekt na rychlost vykreslování stránek webovým prohlížečem.

Pokud by chtěl vývojář ušetřit více času z celkového vývojového procesu, může v DevExtreme balíčku najít i předdefinovaná designová témata. V jiném případě, třeba náruživější klient, si ovšem může i své téma vytvořit. To platí i pro komponentové šablony neboli templates. Většina komponent podporuje konfiguraci vlastní šablony. Tedy možnosti dynamického zobrazení vnitřního obsahu.

Souhrnem jsou výhody vývoje s DevExtreme knihovnou velmi rozsáhlé. Je možné dosáhnout mnohem rychlejší tvorby frontendové části aplikace a také čistšího kódu, aniž by se obětovala možnost vlastní stylizace prvků. Tím se minimalizují náklady a složitost tvořeného projektu a maximalizuje se spokojenost klienta.