data festlival VŠE 2022

Cleverbee zpátky ve školních lavicích. Na VŠE se konal Data Festival.

03.11.2022
Stejně jako v minulém roce jsme nechyběli na Data Festivalu, který se konal již tradičně na akademické půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. Letošní ročník nesl název „Zkrocení zlých dat“. Jaká data si představit pod těmi zlými a existují vůbec taková data? Nejen na tuto otázku bylo připraveno více než 40 přednášek a workshopů a my jsme byli u toho.

Jsme si vědomi, že v našem oboru není možné usnout na vavřínech a je důležité sledovat vývoj a trendy, kterými můžeme obohatit naše řešení a byli tak připraveni navrhnout našim zákazníkům vždy to nejvhodnější a nejbezpečnější řešení. Jak jsme se ale mohli dozvědět, tak není žádoucí zákazníkovi hned implementovat řešení, které využívá umělé inteligence jen proto, že je to trendem. V první řadě data musí být správná a založena na správných principech a až posléze je možné zapojit prvky AI. Tedy trendy ano, ale s rozumem.

Napříč několika přednáškami byl kladen velký důraz na individuální zodpovědnost k datům, kterou má každý zaměstnanec vůči firmě, kde pracuje. Každý z nás odpovídá na konci dne za svoje data, jak vypadají. Tak jak data ve firmě narůstají, tak také roste hodnota firmy, jelikož data jsou nezpochybnitelným aktivem firmy, a proto je potřeba se tak k nim chovat a chránit je. Míra zabezpečení by měla být přímo úměrná tomu, na kolik si data považujeme a jakou hodnotu jim přisuzujeme.

Kde mají data ohromný potenciál sloužit je obor zdravotnictví, které v programu bylo zastoupeno několika přednáškami. Přínos může být čistě v medicínském pohledu, za předpokladu, že nás jednoho bude léčit umělá inteligence nebo nám pacientům usnadní komunikaci jak s lékaři, tak se zdravotními pojišťovnami. Příležitostí do budoucna je rozvoj otevřených dat, která jsou poskytována státními zdravotnickými subjekty a zavedení společného datového formátu nejlépe napříč celou Evropou. Určitě si každý z nás položil už někdy otázku, proč stále v dnešní době nemáme naši zdravotnickou kartu v mobilním zařízení a mohli ji využívat pro další komunikaci s odbornými lékaři. I toho bychom se mohli v blízké budoucnosti dočkat.

A jak je to s těmi zlými daty? V samotném principu zlá data neexistují, pouze nesou vyšší a nižší míru rizika. Zlo, které se z dat může vyplynout, musí definovat člověk. Takové zlo by mohlo nastat při zneužití dat, kterými firma sice disponuje, ale vůbec o nich neví. Proto je důležité udělat audit všech dat ve firmě a mít je pod plnou kontrolou.

Letošní Data Festival poskytl opravdu nabitý program a my jsme rádi, že jsme u toho mohli být a mohli si odnést spoustu nových informací a postřehů od řečníků, kteří krotí data ve svých oborech.