AEM

Choosing the best experience? Try Adobe Experience Manager

31.08.2022
Vybíráte nejvhodnější Digital Experience Platformu (DXP) pro Váš business? Možná právě pro Vás je tu Adobe Experience Manager (AEM) od společnosti Adobe, která se nachází v roce 2022 v prestižním magickém kvadrantu leaderů DXP řešení vydávaném každoročně společností Gartner.

Nejprve si pojďme vysvětlit, co to vlastně Digital Experience Platforma je. Dobám, kdy stačilo světu nabídnout statické webové stránky, již dávno odzvonilo. Současní uživatelé i provozovatelé webových stránek a portálů očekávají od vybraných řešení mnohem více. Proto se postupem času z jednoduchých systémů pro správu obsahu (CMS) přidáváním a propojováním další funkcionality vyvinuly DXP platformy tak, jak je známe dnes. Ty nabízí integrovanou sadu nástrojů a technologií pro vývoj, podporu a prezentaci digitálního zážitku v rámci multikanálových zákaznických stezek. Pro tento účel jsou nad rámec běžného CMS nejčastěji využívány vestavěné komponenty pro obsahovou personalizaci, sociální sítě, komunikaci, podporu kampaní včetně jejich A/B testování, multikanálovou prezentaci a další. DXP platformu lze aplikovat pro případy užití v úrovni Business-to-Customer (B2C), Business-to-Business (B2B) i Business-to-Employee (B2E). Jedná se tedy o velmi účinný, robustní a univerzální nástroj, který nabízí veškerou funkcionalitu pod jednou střechou. Máte i přes to požadavek, či agendu, kterou nabízené řešení nepokrývá? DXP lze velmi snadno integrovat a rozšířit tak jeho funkcionalitu pomocí standardního API.

Nyní se můžeme detailněji podívat na jednoho z nejkompetentnějších zástupců na poli DXP -  Adobe Experience Manager. AEM (aktuálně ve verzi 6.5) je součástí rozsáhlého Adobe Cloudu, což přináší řadu benefitů v podobě integrace na klíčové produkty společnosti Adobe ať se jedná o Adobe Analytics, Adobe Target, Adobe Audience Manager, Adobe Commerce Cloud, nebo Marketo Engage. Dalšími výhodami cloudového řešení jsou snadná škálovatelnost a jednodušší upgrade aplikace. Z pohledu použitých technologií se jedná se o Java nástroj vystavěný za použití OSGi frameworku.

AEM nabízí několik dílčích částí. Základním prvkem je modul AEM Sites. Ten slouží jako CMS pro vytvoření personalizovaného a optimalizovaného obsahu pro konkrétní segmenty zákazníků i kanály pomocí jednoduchých a editovatelných šablon. Šablony umožňují editorům rychle a flexibilně upravit obsah bez dalšího designování, či vývoje. Nespornou výhodou je velmi snadný způsob vytvoření jazykových mutací daných stránek i jednotlivých stavebních prvků. Tyto funkce ve spojení s částí AEM Screens tak umožňují marketingovým pracovníkům vytvořit konzistentní digitální zážitek napříč segmenty i zařízeními ať už se jedná o webový prohlížeč, mobilní telefon, či další chytrá zařízení v rámci konceptu IoT.

Nedílnou součástí digitálního zážitku je použití obrázků, ilustrací, videí a dokumentů. Často dochází k tomu, že různá oddělení v rámci firmy pracují s různými kopiemi téhož obrázku na více místech. Narůstá tím objem velikosti dat i práce nadřízených při schvalování použití daného obrázku. S modulem AEM Assets lze práci s digitálním obsahem zjednodušit a zefektivnit. Obrázek v knihovně je přístupný dle oprávnění jednotlivým oddělením i osobám. Lze u něj definovat široké spektrum metadat, verze i schvalovací procesy. Štítkování napomáhá následnému přesnějšímu vyhledání a kategorizaci. Šikovným pomocníkem je report úspěšnosti daného obrázku v rámci různých kampaní, kde byl použit. Pomocí tohoto modulu lze tedy snadno zajistit, aby se každý obrázek, video, či dokument zobrazil přesně tam, kde má, interně podléhal jasnému a přehlednému schvalování a zároveň byl poskytnut třetím stranám k použití za stanovených licenčních podmínek.

Posledním modulem z klíčového trojlístku je AEM Forms, který slouží pro snadné vytváření formulářů na základě předefinovaných komponent. Ty stačí na stránku přesunout pomocí metody drag and drop. Responzivní design, možnost konfigurace a validace jednotlivých formulářových polí jsou samozřejmostí tak, aby byl formulář přehledný a snadno použitelný na všech typech zařízení. Do formuláře lze předvyplnit údaje z definovaných datových zdrojů a tím uživateli práci ještě více usnadnit. Pomocí analytického nástroje lze sledovat výkonnost formuláře a analyzovat, které kroky jsou pro uživatele obtížné. Sebraná data pak poslouží jako podklad pro optimalizaci formuláře, či nastavení procesu retargetingu ke zvýšení konverze.

Uvedené klíčové komponenty v kombinaci dalšími nativními nástroji a aplikacemi umístěnými v Adobe Cloudu poskytují marketingovým pracovníkům téměř neomezené možnosti při zacílení svého sdělení správnému klientovi ve správný čas optimalizované pro jeho preferované zařízení.

Použité zdroje: