Služby

Poskytujeme celou řadu služeb v oblasti digitální transformace včetně consultingu, analytiky a vývoje napříč obory.

DIGITALIZING YOUR WORLD

Software & Web Development

Profesionální vývoj softwaru. Řešení přizpůsobená vašim potřebám.

Nabízíme řešení na míru, která spojují výkon, uživatelskou přívětivost a kvalitu. Naše služby zahrnují vývoj aplikací pro různé platformy, portálová řešení, vývoj softwarových produktů a webové aplikace, vždy s důrazem na splnění specifických potřeb a cílů našich klientů, ať už jde o kompletní vývoj či modernizaci.

Software & Web Development
Webové portály

Webové portály

 • B2B portály
 • Zákaznické portály/ klientské zóny
 • Samoobslužné portály
 • Zaměstnanecké portály
Přestože se různá řešení pro webové portály mohou na první pohled zdát podobná, naše přístupy jsou individuální, s důrazem na unikátní faktory rozhodující pro úspěch každého projektu.

Webové aplikace

Webové aplikace

Ve světě, kde kdokoli může vytvořit web, se opravdová hodnota skrývá ve webových aplikacích navržených k řešení specifických problémů. Přesahujeme standardní informační weby tím, že vytváříme aplikace, které skutečně odpovídají potřebám uživatelů. Naše společnost je tu, abychom vás provedli procesem od nápadu po realizaci, a zajistili, že vaše webová aplikace přináší hmatatelné výsledky.

Softwarová podpora a údržba

Softwarová podpora a údržba

V oblasti softwarové podpory a údržby poskytujeme komplexní služby, které zahrnují uživatelskou podporu, pravidelnou údržbu a rychlé opravy. Naše zaměření na automatizaci, DevOps a CI/CD pipeline zajišťuje, že vaše systémy jsou neustále aktualizované, efektivní a bezpečné. Naším cílem je minimalizovat přerušení vaší činnosti a maximalizovat výkon vašich softwarových řešení.

Vývoj softwarových produktů na míru

Vývoj softwarových produktů na míru

Běžná softwarová řešení mohou rychle narazit na limity adaptace a nákladů, vyžadujíce úpravy vašich procesů nebo samotného produktu. Naopak, vývoj softwaru na zakázku přináší plné vlastnictví bez licenčních poplatků a omezení, umožňující bezproblémovou integraci a škálovatelnost s vašimi systémy, což eliminuje bariéry pro budoucí rozvoj.

Vývoj podnikového softwaru

Vývoj podnikového softwaru

Vlastní vývoj podnikového softwaru přináší výhody v podobě přizpůsobení a škálovatelnosti, které umožňují růst a adaptaci vašeho podnikání ve vztahu k aktuálním potřebám. Toto přizpůsobení zahrnuje integraci existujících softwarů, vývoj nových modulů pro rozšíření funkcionalit a celkovou integraci podnikových aplikací, což zvyšuje efektivitu 
a zlepšuje práci týmů.

Modernizace staršího softwaru

Modernizace staršího softwaru

S postupujícím vývojem technologií 
a architektonických přístupů, které každý rok přinášejí vyšší výkon, lepší škálovatelnost a nižší náklady na podporu 
a údržbu, se otevírají nové možnosti pro vaše softwarové projekty. Naše služby reengineeringu a modernizace softwaru usnadňují migraci na moderní platformy, zvyšují flexibilitu systémů, integraci datových vrstev a aktualizaci API rozhraní pro efektivnější spojení s externími systémy.

Software Integration

Propojení aplikací a ekosystémů pro bezproblémovou digitální transformaci

Efektivní integrace aplikací a propojení s ekosystémy třetích stran je klíčem k úspěchu vašeho podnikání. Naše specializované služby v oblasti Software Integration vám umožní propojit aplikace a systémy tak, aby pracovaly plynule a efektivněji. S důrazem na individuální potřeby a požadavky poskytujeme řešení, která vám pomohou optimalizovat podnikové procesy a zvýšit výkonnost aplikací.

Software Integration
Integrace software a aplikací

Integrace software a aplikací

 • Vertikální, horizontální integrace
 • Point-to-Point integrace
 • Cloudová integrace (iPaaS)
Řešení pro sjednocení různých technologických komponent do harmonického celku vede k optimalizaci operací a rozvoji digitální transformace. V éře cloud computingu, umělé inteligence a IoT je integrace klíčová pro udržení konkurenceschopnosti v dynamickém digitálním prostředí.

API management

API management

 • Vývoj a publikování API
 • Řízení životního cyklu API
 • Integrace s interními a externími služba
API management je klíčovým prvkem pro efektivní správu, distribuci a integraci aplikačních programovacích rozhraní (API), což umožňuje plynulou komunikaci mezi aplikacemi a systémy. Tato disciplína nabízí bezpečný a kontrolovaný přístup k datům, zlepšuje efektivitu vývoje a podporuje rychlejší inovace.

Migrace a upgrady dat

Migrace a upgrady dat

 • Zajištění kompatibility dat
 • Ochrana integrity a bezpečnosti dat
 • Řízení životního cyklu dat
Migrace a upgrady dat jsou klíčové služby pro zajištění úspěšné integrace IT systémů 
a aplikací, které podporují plynulý přechod na nové platformy a zvyšují výkon stávajících systémů. Tyto procesy nejenže zajišťují bezpečný a efektivní přenos dat mezi systémy, ale také přispívají k optimalizaci 
a kompatibilitě dat v novém prostředí.

IT Solutions Design

Architektura pro zvýšení agility a efektivity vašeho podnikání

V dnešním rychle se měnícím digitálním světě je klíčové mít flexibilní a škálovatelnou IT infrastrukturu, která dokáže rychle reagovat na nové výzvy a příležitosti. Naše služby v oblasti pokročilé softwarové architektury jsou navrženy tak, aby vašemu podnikání poskytly právě takovou podporu. Naše komplexní řešení zajišťují, že vaše aplikace a systémy nejenže splní současné požadavky, ale budou připraveny i na budoucí vývoj.

IT Solutions Design
Vysoce dostupná (HA)architektura

Vysoce dostupná (HA)architektura

Integrace vysoce dostupné architektury, založené na redundanci, efektivním rozložení zátěže a proaktivním monitoringu, je zásadní pro minimalizaci výpadků a zajištění nepřetržitého provozu služeb, což přispívá k optimalizaci operací a podporuje rozvoj digitální transformace v éře cloud computingu, umělé inteligence a IoT, udržujíc tak konkurenceschopnost v dynamickém digitálním prostředí.

Event-driven architektura

Event-driven architektura

Event-driven architektura, založená na asynchronním zpracování událostí a podpoře decentralizace pomocí mikroslužeb, umožňuje systémům rychle reagovat na změny a přizpůsobit se novým výzvám. Tato flexibilita a adaptabilita zvyšuje schopnost organizací inovovat a udržet si konkurenční postavení v rychle se měnícím digitálním ekosystému.

Modernizace stávajících systémů

Modernizace stávajících systémů

Modernizace stávajících systémů, klíčová pro transformaci a aktualizaci technologické infrastruktury, umožňuje organizacím využít nejnovější technologie pro zvýšení efektivity, bezpečnosti a uživatelské přívětivosti. Tento proces nejenže prodlužuje životnost stávajících aplikací, ale také zajišťuje, že podnikové systémy zůstávají v souladu s aktuálními trendy a požadavky trhu.

Cloudová a hybridní řešení

Cloudová a hybridní řešení

Cloudová a hybridní řešení představují strategický přístup k architektuře, který umožňuje organizacím kombinovat flexibilitu a škálovatelnost cloudových služeb s kontrolou a bezpečností lokálních systémů. Tato kombinace poskytuje optimální rovnováhu mezi výkonem, bezpečností a náklady, umožňuje rychlou adaptaci na měnící se obchodní požadavky a zvyšuje celkovou odolnost IT infrastruktury.

Mikroservices a microfrontends

Mikroservices a microfrontends

Mikroslužby transformují aplikace na soubor nezávislých služeb, usnadňující rychlý vývoj, nasazování a škálování. Tento přístup zvyšuje agilitu a usnadňuje údržbu, zatímco mikrofrontends rozšiřují tyto výhody na uživatelské rozhraní, podporují lepší uživatelské zkušenosti a nezávislý vývoj UI komponent. Společně tyto koncepty posilují flexibilitu a inovační potenciál v dynamickém digitálním prostředí.

API-first design

API-first design

API-first design je strategie vývoje, kde se návrh API řeší před samotnou aplikací. Tento přístup umožňuje lepší integraci mezi různými systémy, zvyšuje flexibilitu a usnadňuje budoucí rozšíření. Díky zaměření na API od začátku projektu lze zajistit, že aplikace bude schopná efektivně komunikovat s ostatními službami a platformami, což je klíčové pro podporu interoperability a modularity v moderním softwarovém vývoji.

Software Lifecycle and Support

Maximální využití potenciálu vašeho softwaru

Správná podpora a rozvoj softwarového životního cyklu jsou zásadní pro zajištění, aby vaše aplikace a systémy neustále splňovaly měnící se požadavky trhu a zároveň poskytovaly optimální výkon. Naše služby v této oblasti zahrnují klíčové aspekty, jako je efektivní správa aplikací, strategické plánování, integrace procesů automatizace a DevOps, a pokročilé metody pro prediktivní analýzu a testování. Tímto přístupem umožňujeme vašemu podniku nejen reagovat na současné výzvy, ale i aktivně se připravit na budoucnost.

Software Lifecycle and Support
Support& Maintenance

Support& Maintenance

 • Podpora uživatelů
 • Upgrade softwaru
 • Integrace nových funkcionalit
 • Podpora help desk L 1, 2, 3
 • Softwarový audit
 • Údržba
Poskytujeme základní i pokročilé služby softwarové podpory včetně podpory starších systémů s důrazem na efektivitu prostřednictvím udržování zdrojového kódu a aktuální dokumentace.

Outsourcing správy aplikací

Outsourcing správy aplikací

 • Poradenství při vývoji webu
 • Outsourcing vývoje webu
 • Vývoj webových portálů 
 • Vývoj webových aplikací 
 • Vývoj webových stránek 
 • Testování a QA 
Outsourcing vývoje webu poskytuje kompletní řešení pro tvorbu softwarových produktů, zajišťuje přístup k špičkovým IT talentům, odbornost ve specifických odvětvích a agilní řízení projektů, přičemž nabízí nákladově efektivní alternativu k vlastnímu IT oddělení.

Konzultace a strategické plánování

Konzultace a strategické plánování

 • Podpora uživatelů
 • Support& Maintenance
 • Outsourcing správy aplikací
 • Monitorování a údržba softwaru
 • Optimalizace výkonu aplikací a infrastruktury
 • Konzultace a strategické plánování

Automatizace & DevOps

Automatizace & DevOps

 • Optimalizace IT infrastruktury
 • Migrace infrastruktury
 • CI/CD pipeline
 • DevSecOps
 • Automatizované testování uživatelského rozhraní
 • Integrace AI a strojového učení

Prediktivní analýza a monitoring

Prediktivní analýza a monitoring

 • Podpora uživatelů
 • Support& Maintenance
 • Outsourcing správy aplikací
 • Monitorování a údržba softwaru
 • Optimalizace výkonu aplikací a infrastruktury
 • Konzultace a strategické plánování

Automatizované testování

Automatizované testování

 • Automatizované testování uživatelského rozhraní
 • CI/CD pipeline
 • Prediktivní analýza a monitoring
 • Integrace AI a strojového učení
 • Automatizace rutinních úkolů a procesů

Cloud Services

Inovujte s rozmyslem v cloudu: Vaše cesta k digitální transformaci

Cloud transformuje byznys, nabízí nejen větší agilitu a škálovatelnost, ale i nové přístupy k inovacím. Naši experti jsou připraveni identifikovat a nasadit cloudová řešení, která sledují specifika vašeho podnikání. Postaráme se o smysluplnou integraci cloudových služeb do vašeho obchodního ekosystému. Vstupte do cloudu s jistotou, že každý krok je promyšlený pro posílení vaší konkurenceschopnosti.

Cloud Services
Nasazení aplikací a dat do cloudových prostředí

Nasazení aplikací a dat do cloudových prostředí

 • Výběr a plán nasazení tailor-made
 • Bezpečný přenos dat do cloudu
 • Implementace aplikací
 • Testování - spolehlivost a výkonnost řešení
 • Podpora a správa cloudového ekosystému
Naše služby pokrývají celý proces od strategie přes implementaci až po správu. Přeneste své obchodní operace do cloudu s minimálním přerušením a maximalizujte svou flexibilitu a škálovatelnost s důvěrou v naše odborné znalosti a zkušenosti.

Správa cloudové infrastruktury

Správa cloudové infrastruktury

 • Monitorování a optimalizace
 • Automatizace a správa konfigurace
 • Řešení incidentů a obnovení po haváriích
 • Strategické poradenství a inovace
Služby pokrývají komplexní správu cloudové infrastruktury, od monitorování a optimalizace přes zabezpečení až po strategické poradenství. Expertíza a zkušenosti umožňují podnikání přenést do cloudu s důvěrou, využít maximální flexibility a škálovatelnosti, minimalizovat rizika 
a zefektivnit provoz.

Hybridní cloudová infrastruktura

Hybridní cloudová infrastruktura

 • Integrace veřejných a soukromých cloudů
 • Plynulá konektivita a migrace
 • Průběžná optimalizace a škálování
 • Monitorování a údržba softwaru
 • Strategické poradenství pro hybridní architekturu - navigace v komplexním ekosystému hybridního cloudu s ohledem na budoucí růst a inovace
Integrace hybridní infrastruktury podporuje efektivní využití zdrojů, umožňuje organizacím udržet kontrolu a adaptabilitu při dosahování optimálních výsledků.

Vývoj cloudových aplikací

Vývoj cloudových aplikací

 • Škálovatelné, bezpečné cloudové aplikace
 • Vývoj s využitím agilních a DevOps metod
 • Rozšíření funkcí aplikací pomocí cloudových služeb
 • Implementace nejnovějších bezpečnostních opatření a standardů
Specializovaný přístup k vývoji v cloudovém prostředí umožňuje vytvářet aplikace, které jsou nejen efektivní a bezpečné, ale také plně využívají potenciál cloudových technologií pro dosažení maximální výkonnosti a adaptability.

Re-engineering aplikací

Re-engineering aplikací

 • Aktualizace a zlepšení aplikací pro cloud
 • Začleňování moderních cloudových služeb
 • Zefektivnění operací a snížení nákladů
 • Zlepšení výkonu a dostupnosti v cloudu
Re-engineering aplikací umožňuje organizacím přizpůsobit se dynamickému technologickému prostředí, zvýšit efektivitu a zabezpečit své systémy. Aktualizací a optimalizací stávajících aplikací zajistíme, že vaše podnikání plně využije potenciál cloudových technologií, zlepší svou konkurenceschopnost a poskytne zákazníkům vynikající služby.

Optimalizace cloudu

Optimalizace cloudu

 • Zlepšení výkonu cloudových služeb a aplikací
 • Analýza a optimalizace využití zdrojů pro redukci nákladů
 • Implementace automatizovaných řešení pro správu a monitorování
 • Upravení infrastruktury pro flexibilní škálování podle potřeb
Zabýváme se detailní analýzou vašeho cloudového prostředí s cílem identifikovat a implementovat účinné strategie pro zvýšení výkonu, bezpečnosti a nákladové efektivity.

Identity & Access Management

Zabezpečený přístup pro moderní pracovní prostředí

Nabízíme pokročilá řešení autentizace, včetně SSO a multifaktorové autentizace, která zvyšují bezpečnost a zjednodušují přístup k systémům. Naše integrovaná správa identit zajišťuje, že správné osoby mají přístup k potřebným informacím, kdykoliv a kdekoliv, podporujíc regulativní soulad. Toto vše přináší klientům ochranu bez kompromisů a zlepšuje uživatelskou produktivitu a spokojenost.

Identity & Access Management
Správa uživatelských identit a oprávnění

Správa uživatelských identit a oprávnění

 • Snadné řízení identit a oprávnění
 • Nastavení a vynucení bezpečnostních pravidel
 • Správné oprávnění pro správné osoby
 • Přehled o uživatelských aktivitách a oprávněních
Centralizované řízení identit a oprávnění zvyšuje bezpečnost a efektivitu přístupu. Poskytuje přehled a kontrolu nad tím, kdo má přístup k jakým zdrojům, zajišťujíc splnění regulativních požadavků a posílení interní bezpečnosti.

Jednotné přihlašování (SingleSign-On, SSO)

Jednotné přihlašování (SingleSign-On, SSO)

 • Jedno přihlášení pro všechny systémy
 • Minimalizace času stráveného přihlašováním
 • Redukce rizika slabých hesel
 • Snížení počtu zapomenutých hesel
Jednotné přihlašování umožňuje uživatelům bezpečný a pohodlný přístup k různým aplikacím a službám pomocí jediné sady přihlašovacích údajů. Tato funkce nejen zvyšuje uživatelskou produktivitu odstraněním potřeby opakovaného přihlašování, ale také posiluje bezpečnost tím, že redukuje riziko slabých nebo opakovaně používaných hesel..

Zabezpečení přístupu
k datům a systémům

Zabezpečení přístupu
k datům a systémům

 • Silné zabezpečení informací a systémů
 • Víceúrovňové bezpečnostní protokoly
 • Neustálý dohled nad hrozbami a neoprávněným přístupem
Zabezpečení přístupu k datům a systémům zajišťuje, že citlivé informace jsou chráněny před neoprávněným přístupem a únikem dat. Implementací víceúrovňových ověřovacích metod a pokročilého monitoringu hrozeb poskytujeme silnou obranu proti kybernetickým útokům.

Kontaktujte nás

Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.
Toto pole musí být vyplněno.