Business Intelligence

 

Bez dobře zpracovaných dat nelze dělat dobrá a zodpovědná firemní rozhodnutí. Nakolik rozumíte vyvašim datům?

Business intelligence neboli manažerské nadstavby chápeme jako ucelenou a efektivní práci s firemními i externími daty, která má vliv na strategická rozhodnutí a tím i na úspěch společnosti. 

Základem business intelligence je převádění velkého množství zdrojových, zpravidla transakčních, dat na srozumitelné informace. Abychom data dovedli používat, je třeba je nejprve sebrat, vyčistit, integrovat, převést do využitelné podoby, analyzovat a pak dále zpracovávat.

Právě převod hromady nicneříkajících dat na využitelné informace představuje pro firmy obrovskou přidanou hodnotu.Do nástrojů a aplikací business inteligence patří:

  • dočasná a operativní úložiště dat,
  • datové sklady (data warehouse),
  • reporting,
  • manažerské aplikace,
  • dolování dat (data mining), nástroje pro zajištění kvality dat…

Mini Case study

Srozumitelná data pro Toyota Peugeot Citroën Automobile

Data bez analýzy jsou jen čísla

Pro Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s. r. o., jsme vyvinuli komplexní BI řešení, které automaticky generuje rozsáhlé analytické a operativní reporty v reálném čase a sleduje  aktivity společnosti.

Řešení ve třech krocích

Nejprve se data stáhnou, vyčistí, zkontrolují a uloží do datového skladu. Další částí jsou analytické dashboardy, které poskytují přehledy dat z jednotlivých oddělení. Poslední částí je reporting: automatické generování a distribuce PDF souborů.

Aktuální na jeden klik

Data sbíráme z různých systémů (Oracle Financials db, MS Excel, Mainframe atd.). Řešení funguje jako sada portletů B2E portálu, které mezi sebou komunikují online a na jeden klik aktualizují obsah ve všech manažerských portletech.

Pojďme se potkat

Líbí se vám, co děláme, a tušíte, že bychom si mohli rozumět? Výborně! Dejte nám vědět, rádi se s vámi potkáme a probereme vaše nápady a přání.