Portálová řešení a klientské zóny

Neztrácejte čas v moři různých aplikací, když můžete mít díky portálu všechno přehledně na jednom místě.  

Využíváte ve firmě velké množství aplikací? Zdá se vám to nepřehledné, nehospodárné a časově náročné? Nabízíme vám jednoduché řešení – portál. Portálová řešení slouží k integraci různých aplikací pod jednu střechu. Z jednoho místa a v rámci jedné infrastruktury poskytuje portál uživatelům informace podle úrovně jejich přístupu, dodává komfort a zvyšuje efektivitu práce.

Za osmnáct let vývoje aplikací a portálových řešení jsme si vybrali to nejlepší – Liferay portál. Oceňujeme jeho přednosti v  technologické oblasti: Liferay je otevřená, rychle se rozvíjející platforma podporující technologické standardy, které zefektivňují realizaci náročných požadavků našich klientů. V byznysové oblasti ocení naši klienti efektivně využité investice a nízké provozní náklady.

Mini case study

Portál B2C pro Home Credit

Jak ulehčit call centru

Společnosti Home Credit International, a. s. poskytuje půjčky zákazníkům v jedenácti zemích. Vytvořením B2C portálu chtěla společnost Home Credit odlehčit přetíženému call centru a zkvalitnit své služby pro zákazníky.

Samoobslužný klientský portál

Home Credit si nás vybral díky bohatým zkušenostem, které máme s vývojem v oblasti B2C portálů a portálových aplikací. Klientský portál vyvinutý pro Home Credit nyní nabízí klientům správu smluv a účtů.

Okamžitý úspěch

Dodané portálové řešení skutečně citelně ulevilo provozu do té doby přetíženého call centra. Zvládne až 15 000 uživatelů naráz. Hned po spuštění portálu jej začalo využívat téměř pět tisíc uživatelů.

Kontaktujte nás!