Business Intelligence

Bez dobře zpracovaných dat nelze dělat dobrá a zodpovědná firemní rozhodnutí. Dáváme smysl vašim datům.

Business Intelligence (BI) a jeho manažerské nadstavby chápeme jako ucelenou a efektivní sadu nástrojů a praktik pro práci s daty. Základem Business Intelligence je převádění velkého množství zdrojových dat na srozumitelné informace. Abychom s daty mohli účelně pracovat, je třeba je nejprve sebrat, vyčistit, integrovat, převést do využitelné podoby a analyzovat. Pochopení významu dat ve správném kontextu představuje i pro Vaši firmu neocenitelnou přidanou hodnotu. BI má vliv na strategická rozhodnutí a tím i na úspěch společnosti. 

Do běžně používaných nástrojů a aplikací Business Inteligence patří:

  • dočasná a operativní úložiště dat,
  • datové sklady (data warehouse),
  • reporting,
  • manažerské aplikace,
  • dolování dat (data mining),
  • nástroje pro zajištění kvality dat. 

Mini Case study

Srozumitelná data pro Toyota Peugeot Citroën Automobile

Data bez analýzy jsou jen čísla

Pro Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s. r. o., jsme vyvinuli komplexní BI řešení, které automaticky generuje rozsáhlé analytické a operativní reporty v reálném čase a sleduje  aktivity společnosti.

Řešení ve třech krocích

Nejprve se data načtou, vyčistí, zkontrolují a uloží do datového skladu. Další částí jsou analytické dashboardy, které poskytují přehledy dat z jednotlivých oddělení. Poslední částí je reporting: automatické generování a distribuce PDF souborů.

Aktuální na jeden klik

Data sbíráme z různých systémů (Oracle Financials DB, MS Excel, Mainframe atd.). Řešení funguje jako sada portletů B2E portálu, které mezi sebou komunikují online a na jeden klik aktualizují obsah ve všech manažerských portletech.

Potřebujete více informací? Napište nám!