Liferay portál pro Toyota Peugeot Citroën Automobile

 

Klient chtěl, aby jeho zaměstnanci měli více informací o firmě. Naším úkolem bylo zjednodušit a centralizovat zdroje informací pro zaměstnance

Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) vznikla spoluprací firem Toyota Motor Corporation a PSA Peugeot Citroën. Pro tyto dva průmyslové giganty vznikl portál pro vytváření a správu obsahu.

Portál pomohl lepší informovanosti zaměstnanců. Zároveň s ním může jednoduše a pohodlně pracovat přímo HR oddělení a není už třeba pokročilých IT znalostí.

Stávající systém pro správu obsahu (CMS) nebylo možné propojit s budovanou IT infrastrukturou. Informace publikované v CMS se nezobrazovaly v intranetovém portálu a tvorba obsahu byla spjata s řadou administračních úkonů, pro které byly nutné IT znalosti.

Klient chtěl, aby jeho zaměstnanci měli více informací o firmě. Naším úkolem bylo zjednodušit a centralizovat zdroje informací pro zaměstnance a rozlišit přihlášené uživatele podle jejich rolí. Navržené řešení muselo splňovat požadavky na integraci do IT infrastruktury, a to zejména do intranetového portálu. Zároveň jsme chtěli, aby rozhraní bylo uživatelsky příjemné.

Dodané řešení nabízí centrální zdroj informací určených pro zaměstnance. Zaměstnanci jsou prostřednictvím svých pracovních stanic nebo prostřednictvím počítačových středisek – kiosků informováni o změnách na pracovišti, připravovaných akcích nebo o nabídce závodní jídelny. Nechybějí ani informace zaměřené na bezpečnost práce a interní předpisy.

Řešení umožňuje identifikaci uživatelů a na základě jejich rolí nabízí příslušný obsah. Identifikace uživatele probíhá buď standardně pomocí přihlašovacího jména a hesla, nebo načtením identifikačního kódu zaměstnance a zapsáním hesla.

Díky našemu zjednodušení může obsah a strukturu systému spravovat oddělení Human Resources (HR) a oddělení výpočetní techniky zajišťuje „pouze“ jeho chod.

Implementaci navrženého řešení můžeme rozdělit do dvou funkčních celků, které komunikují prostřednictvím webových služeb. První technologií je portálové řešení – Liferay portál, které zajišťuje zobrazování obsahu na intranetu. Druhou technologií je ECM Alfresco, která má na starost centrální ukládání obsahu a nabízí rozhraní pro tvorbu dokumentů.

Dalším z úkolů bylo sloučení informací o uživatelích ze tří různých zdrojů do jednoho. Uživatelé jsou nyní synchronizováni pomocí SSO do Liferay portálu. Celé řešení je založeno na virtuální infrastruktuře (VMware).

Základní princip práce se systémem:

Tvorba struktury portálu

Pracovník oddělení HR vytváří pomocí integrovaného metadatového modelu do ECM Alfresco strukturu, kterou zobrazuje portál. Strukturu může uživatel kdykoliv změnit.

Tvorba obsahu

V ECM Alfresco uživatel vytváří nebo vkládá dokumenty a obrazové přílohy, ke kterým definuje potřebné parametry zobrazení.

Automatické publikování obsahu

Pak je obsah automaticky publikován do prostředí intranetového portálu.

Zobrazení obsahu

Uživatel přihlášený na kiosku může nový obsah ihned zobrazit.

přínosy řešení

  • Centrální správa dokumentů.
  • Možnost přístupu do ECM Alfresco přes sdílený disk.
  • Integrace systému do autorizační autority v rámci infrastruktury společnosti.
  • Centralizovaný přístup k informacím personalizovanou a organizovanou formou pro pracovníky TPCA.
  • Centralizovaný přístup do aplikací – SSO (single sign-on).
  • Obsah portálu je řízen definicí obsahů v CMS systému. Kvůli každé změně není nutný zásah administrátora.
  • Zaměstnanci vidí na portálu pouze informace relevantní vzhledem k jejich pozici ve firmě.
  • Uživatelé portálu pracují s informacemi a nemusejí se starat o jejich vyhledávání – to za ně dělá portál – vyšší produktivita práce.
  • Sjednocení uživatelského rozhraní k firemním datům, aplikacím.

Pojďme se potkat