Business Intelligence pro TPCA

 

Dostali jsme za úkol vytvořit komplexní business intelligence (BI) řešení, které se postará o automatický sběr a automatické generování reportů společnosti.

Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) je společným podnikem světově známých automobilových firem Toyota Motor Corporation a PSA Peugeot Citroën. TPCA využívá při výrobě vozů nejmodernější a nejefektivnější technologie.

Sběr dat o společnosti a reportování ale probíhalo manuálně pomocí excelových tabulek. Proto se TCPA rozhodla pro business intelligence řešení, které tento náročný úkol zvládne automatizovat a tím nesmírně urychlit a zjednodušit.

Dostali jsme za úkol vytvořit komplexní business intelligence (BI) řešení, které se postará o automatický sběr a automatické generování reportů společnosti.

Finanční reporty vznikaly pomocí šablon MS Excel, jež se ručně plnily daty posbíranými z různých systémů a publikovaly se odpovědným řídícím pracovníkům. Jednalo se především o rozsáhlé analytické, operativní reporty a o reporty pro exekutivu. Analytické reporty a reporty pro exekutivu vznikaly na měsíční bázi, na operativní týdně.

Vzhledem k ručnímu zpracování dat šlo o velmi časově náročný proces. Oddělení, které reporty připravovalo, bylo tak vytíženo samotným generováním sestav, že nemohlo pružně reagovat na změny ve struktuře reportů. Navíc šablona pro nejdůležitější analytický report již dosahovala na hranice možností MS Excel.

Naším cílem bylo nasadit plnohodnotné business inteligence (BI) řešení, které odstraní nedostatky reportingu založeného na šablonách MS Excel a umožní využívat pokročilejší funkce. Především šlo o zautomatizování sběru dat z různých systémů a následné automatické generování reportů podle připravených šablon. Pracovníci oddělení zodpovědného za finanční reporting tedy místo času stráveného pravidelným reportováním mohou podle aktuálních business požadavků upravovat šablony, ze kterých se reporty generují automaticky.

Celý systém je plně integrován ve stávající IT infrastruktuře zákazníka. To zahrnuje celou řadu služeb, které tato infrastruktura nabízí:

 • Autentizace – Přihlašování je centrálně řešeno pomocí SSO Liferay portálu. Jedno přihlášení stačí pro přístup ke všem aplikacím i do MS Windows.
 • Autorizace – Správu rolí (přístupových práv) poskytuje centrálně také Liferay portál.
 • Uživatelské rozhraní – B2E portál v TPCA je centrálním přístupovým bodem zaměstnanců k pracovním nástrojům.
 • DMS – Využití stávajícího document management systému (DMS) pro archivaci PDF reportů.
 • VMware infrastruktura.

Dodané BI řešení se skládá ze tří hlavních částí:

Příprava dat, datový sklad, procesy ETL transformací

Data pro reporting se sbírají z různých systémů (databáze Oracle Financials, soubory MS Excel, Mainframe, různé aplikační databáze – Oracle). Pro každý externí systém vznikl transformační modul, který data stáhne, vyčistí, zkontroluje jejich validitu a nakonec je uloží do datového skladu.

Dashboards pro online analýzu a sledování ukazatelů

Pro online přístup k datům jsme implementovali analytické dashboardy, které poskytují odpovědným pracovníkům agregované přehledy týkající se výhradně dat z oddělení, za která jsou zodpovědní.

Reporting pro automatické generování a distribuci PDF reportů

Vznikla také řada šablon, pomocí kterých jsou automaticky generovány PDF reporty pro archivaci a tisk, HTML reporty pro rychlé zobrazení detailů, XLS reporty s vybranými daty pro možnost dalšího zpracování.

Harmonogram implementace

Projekt BI je zajímavý rychlostí provedení. Od začátku do konce trval jen šest měsíců. Na podzim jsme zahájili analýzou současného stavu a do konce roku jsme implementovali řešení. Testování probíhalo na jaře následujícího roku a konečné úpravy jsme zakončili v březnu nasazením do ostrého provozu.

Architektura řešení:

 • Postaveno na platformě Pentaho v komunitní edici
 • ETL procesy pro transformaci, čištění a přípravu dat implementovány v Pentaho Data Integration
 • OLAP kostky pro multidimenzionální analýzy – Mondrian
 • Statické reporty generované do PDF, XLS a ostatních formátů – Jasper iReport
 • Interaktivní dashboardy integrovány do B2E portálu

Přínosy řešení

 • Hromadné automatické měsíční generování PDF reportů.
 • Automatická archivace PDF reportů.
 • Centrální správa přístupových práv ve stávajících systémech, které jsou součástí IT infrastruktury.
 • Interaktivní přístup k čerstvým datům pomocí online dashboardů. Není nutné čekat na další report generovaný na měsíční bázi.
 • Dashboardy jsou cílené přímo na odpovědné řídící pracovníky a nabízejí jim konkrétní nástroje pro analýzu dat relevantních právě pro ně.
 • Implementované drill-through features umožňují preciznější a intuitivní analýzu dat.
 • Integrace uživatelského rozhraní do B2E portálu TPCA zjednodušuje přístup uživatelů k informacím.

Pojďme se potkat