Portál pojistných smluv pro ČSOB Pojišťovnu

 

Portál pojistných smluv zajišťuje klientům vzdálený a bezpečný přístupu k pojistným smlouvám a umožňuje spravovat online investiční portfolia.

ČSOB Pojišťovna je čtvrtou největší pojišťovnou u nás a nabízí celou řadu životních a neživotních pojištění pro fyzické i právnické osoby. Je členem silné finanční skupiny ČSOB.

Aby ČSOB Pojišťovna držela krok s dobou, rozhodla se pro své klienty vytvořit Portál pojistných smluv jako alternativu k návštěvám poboček a zároveň pohodlný přístup a práci s jejich pojistnými smlouvami.

ČSOB Pojišťovna neměla před Portálem pojistných smluv žádný podobný systém. V rámci zkvalitňování služeb chtěla svým klientům nabídnout moderní přístup přes webové rozhraní a zároveň alternativu k osobním návštěvám na pobočkách a tím ušetřit náklady na zaměstnance v kamenných pobočkách.

Portál pojistných smluv zajišťuje klientům vzdálený a bezpečný přístupu k pojistným smlouvám a umožňuje spravovat online investiční portfolia. Zároveň musí zachovávat firemní grafický styl.

ČSOB Pojišťovně jsme dodali Portál pojistných smluv. Jde o komplexní aplikaci integrovanou do centrálního klientského portálu pojišťovny, tzv. portálu Klient online, který je centrálním bodem internetové komunikace pojišťovny s klienty. Po registraci v systému mohou klienti využívat určitých služeb jako na pobočce nebo přes call centrum, například hlášení škod nebo uzavření cestovního pojištění.

Aplikace klientům zpřístupňuje informace o jejich pojistných smlouvách a umožňuje provádět změny pojistných smluv. Je navržena modulárně s výhledem pro budoucí rozšíření.

3 fáze implementace

 1. Online zpřístupnění informací o pojistných smlouvách
 2. Možnost zadávat požadavky na změny osobních údajů v pojistných smlouvách
 3. Rozšíření možností změn na pojistných smlouvách o nastavování parametrů samotných smluv, zejména u portfolia fondů

Architektura řešení

 • Vícevrstvá webová aplikace: aplikační framework Spring
 • Návrh aplikace pomocí UML
 • Návrh a vývoj portálu: metodika MDA
 • Součásti systému navržené jako spolupracující komponenty: Factory a Service design pattern
 • Prezentační část: JSF, implementace Myface 1.1.1 (Tomahawk 1.1.1)

Implementační zajímavosti

 • SSO v rámci portálu Klient on-line.
 • Design aplikace jsme vytvořili podle jednotného grafického manuálu ČSOB Pojišťovny. Univerzální grafický framework pak ČSOB Pojišťovna využila i v jiných aplikacích.
 • Spolupráce s dodavateli třetích stran ohledně rozhraní k databázi a core systémů ČSOB Pojišťovny.

Navržená aplikace splňuje vysoké klientské požadavky na bezpečnost. Vedle centrálního ověřování uživatelů a standardního zabezpečení webové aplikace byla výkonná část backend logiky implementována v uložených procedurách v databázi. Veškeré zápisy dat probíhají procesem schvalování příslušnými zaměstnanci ČSOB Pojišťovny.

Portál jsme navrhli jako snadno rozšiřitelnou modulární aplikaci, do které je možné lehce přidávat nové funkce. Flexibilní grafické rozhraní umožňuje rychle upravit uživatelské formuláře, přidávat nové wizardy a budovat klientský portál podle požadavků ČSOB Pojišťovny.

Celý projekt začal fází analýzy požadavků na nový systém. Následovala realizace a po nasazení do ostrého provozu proběhlo několik kratších vývojových cyklů, kdy jsme zapracovávali nové požadavky zákazníka.

Přínosy řešení

 • Centralizovaný přístup k informacím klienta.
 • Online přístup přes webové rozhraní – odpadá nutnost osobních návštěv.
 • Zaručení vysokých bezpečnostních požadavků.
 • Zvýšení komfortu komunikace mezi ČSOB Pojišťovnou a klienty.
 • Úspora času klientů i zaměstnanců ČSOB Pojišťovny.
 • Elektronizace procesu schvalování změn.

Pojďme se potkat