Portál VIP Servisu pro Bohemia Energy

 

Bohemia Energy si nechala vytvořit portál VIP Servis, přes který si její zákazníci mohou srovnat aktuální ceny energií, objednávat služby a zároveň mít přehled o svém účtu.

Bohemia Energy je největším alternativním dodavatelem elektřiny a plynu v České republice v segmentu domácností a malých a středních firem. Jako první alternativní dodavatel začala v roce 2006 nabízet elektřinu i domácnostem. Od roku 2008 zprostředkovává také plyn.

Od nás si nechala vytvořit moderní portál VIP Servis, přes který si její zákazníci mohou bez problému srovnat aktuální ceny energií, objednávat služby a zároveň mít přehled o svém účtu. Portál zároveň supluje i poradenský servis.

Společnost Bohemia Energy si plně uvědomuje silnou konkurenci na trhu s energiemi a snaží se přicházet s inovacemi. Proto uvedla na trh službu s názvem VIP Servis, která umožňuje menším a středním firmám jednoduchým způsobem snížit náklady za energie s využitím možností, které byly dosud dostupné pouze pro firmy s odběrem v desítkách GWh.

Realizace služby VIP Servis vyžadovala kvalitní podporu ze strany informačních technologií – komplexnost řešení zahrnující celý rozhodovací a nákupní proces od definování odběrových diagramů až po samotný nákup.

Vzhledem ke složitosti řešení, požadavkům na otevřenost a hlavně začlenění do celopodnikového systému jsme se rozhodli pro platformu Liferay. Liferay splňuje náročné požadavky na širokou škálu funkcionalit, snadnou údržbu obsahu, jednoduchou správu a přizpůsobení portálu. Zároveň zapadá do dlouhodobé IT koncepce Bohemia Energy v oblasti budování jednotného frontend řešení v celé skupině Bohemia Energy.

Cílem bylo poskytnout zákazníkům komplexní poradenský servis na jednom místě včetně možnosti online objednání dodávek energie. Dosavadní poradenský servis se totiž opíral zejména o osobní kontakt s obchodními zástupci, kteří ovšem nemohli být s klientem neustále. Nyní mohou zákazníci potřebné informace získat kdykoliv prostřednictvím internetu. VIP servis nabízí možnost sledovat aktuální vývoj na energetické burze, provádět analýzu ceny energie na základě údajů o vlastní spotřebě, provádět a sledovat objednávky aj.

Služba se navíc může pochlubit atraktivním a kvalitním grafickým zpracováním, které výrazně přispívá k přehlednosti a použitelnosti celé aplikace.

Jednotná integrační platforma zajišťuje interním i externím uživatelům přístup ke všem aplikacím z jednoho místa. Díky SSO stačí jen jedno přihlášení.

Velkou předností je snadná správa a aktualizace obsahu webových stránek. V Liferay může obsah editovat přímo osoba, která jej vytváří, a to bez speciálních znalostí, neboť součástí portálu Liferay je i CMS (content management system), který je uživatelsky přívětivý a jednoduchý.

Snadná údržba se týká nejen obsahu webových stránek a aplikací, ale i vzhledu. Design ve formě tématu je oddělen od samotného portálu, takže grafický návrh lze kdykoli změnit, aniž se zasáhne do funkcionality samotného portálu. Vlastními silami zvládnou uživatelé i tvorbu webových stránek a jednoduchých aplikací – například intranetu. Tím se značně uspoří čas i finanční prostředky.

Zákazníkům Bohemia Energy nabízí aplikace VIP Servis celou škálu funkcionalit – od aktuálního přehledu vývoje trhu s energiemi po možnost online objednání dodávky energie. Aplikace nabízí také analýzu cen energie s ohledem na jejich vlastní spotřebu, čímž podporuje zákazníky v nákupním rozhodování. Uživatele mile překvapí přehledný, dobře propracovaný design včetně interaktivních burzovních grafů.

Kromě zákazníků používají aplikaci také zaměstnanci Bohemia Energy. Oceňují zákazníky, schvalují objednávky a mají k dispozici přehledný reporting včetně statistik. Díky této funkcionalitě se podařilo odbourat dosud používané excelové soubory a všechny potřebné výpočty tak výrazně zjednodušit a zrychlit.

Jelikož se Bohemia Energy rozhodla použít Liferay portál v open-source komunitní edici, ušetřila tím značné finanční prostředky. Rovněž investice do speciální IT infrastruktury nebyly třeba, neboť Liferay je plně kompatibilní se stávající infrastrukturou a nevyžaduje nový hardware ani software. Údržbu celého řešení Bohemia Energy zvládá interně.

Nemalé prostředky společnost rovněž ušetří tím, že mnohé aplikace a webové stránky (například intranet) vytvoří rychle a jednoduše vlastními silami. Díky těmto faktorům představuje Liferay levné, ale přesto výkonné a robustní řešení, které splňuje veškeré nároky na moderní firemní webový a integrační portál.

Projekt realizovaly společnými silami týmy Bohemia Energy, Cleverbee (dodavatel portálové technologie Liferay a implementátor aplikace VIP Servis) a Giant Interactive (dodavatel návrhu a grafického zpracování nové aplikace). Nasazení nové aplikace i celého portálového řešení proběhlo ve velmi krátkém čase.

Přínosy řešení

Výzvy

  • Zlepšit obchodní proces
  • Poskytnout online služby pro VIP klienty
  • Naplnit strategii jednotné integrační front end platformy

Výsledky

  • Efektivnější obchodní proces
  • Sofistikovaný online nástroj pro VIP klienty

Technologie

  • Liferay Portal Community Edition
  • Pentaho pro datovou integraci na back-endu

Pojďme se potkat