Přejít k obsahu
Integrace Integrace - icon

Integrace

Každá úspěšná společnost se mění, přizpůsobuje a vyvíjí. A to samé platí i o jejích systémech. S rostoucím počtem systémů a aplikací, potřeby jejich vzájemného propojení i jejich vzájemné komunikace, jakožto i s množstvím různých typů komunikačních protokolů, se nejlépe ukáže význam architektury Enterprise Service Bus (ESB).

Integrace je osvědčeným způsobem, jak úspěšně a efektivně propojit různorodé firemní systémy do funkčních celků. Nasazením sběrnice umožníte snadné a rychlé propojení různých aplikací a nastavení pravidel pro jejich vzájemnou komunikaci. Další výhodou ESB je, že dává flexibilitu, která kdykoliv v budoucnosti umožní jednoduché napojení dalších systémů a služeb. 

Pro naše projekty nejčastěji využíváme Open Source sběrnici a integrační platformu Mule, založenou, jak jinak, na Javě. Je škálovatelná a zaručuje vysoký výkon i vysokou dostupnost.

Local Based Services

Význam elektronických informací v reálném čase v markentingovém procesu je v dnešní době  již neoddiskutovatelný a hraje významnou roli při efektivitě oslovení klientů. Společnost beevendo je průkopníkem služeb založených na informacích, které jsou spjaty s geografickou polohou a časem – Location Based Services. Již v letech 2009 proběhly pilotní projekty, které ověřily význam těchto služeb v oblastech marketingu, ale i krizového řízení v rámci integrovaného záchranného systému.

Bezpečné řešení

Společnost Cleverbee byla technologickým partnerem tohoto řešení a vyvinula platformu, která v reálném čase zpracovávala data v datovém toku milion záznamů za sekundu s přímým napojením na datové sondy operátora za velmi přísných bezpečnostních a legislativních opatření (GDPR, zákon o ochraně osobních údajů). Tato opatření kladly velké nároky na zajištění bezpečnosti celé infrastruktury, dat samotných při zachování vysoké výkonnosti a dostupnosti.

ESB je základ

Systém byl vybudován jako modulární servisní platforma založená na ESB řešení open source MuleSoft. Ovládání řešeno bylo prostřednictvím webové open source portálové platformy Liferay Portal. Platforma beevendo dokáže zajistit, že každý potenciální zákazník, který se bude v daném čase nacházet na zvoleném místě a bude odpovídat cílové skupině, bude obeslán příslušným reklamním SMS/MMS sdělením.