Skip to Content
Portálová řešení a klientské zóny Portálová řešení a klientské zóny - icon

Portálová řešení a klientské zóny

Na první pohled vypadají stejně, ale rozdíl mezi nimi je obrovský, stejně jako jejich přínos pro vaši organizaci. Řeč je o webech a portálech.

Zatímco webové stránky se soustředí pouze na jednosměrné poskytování informací bez omezení, portál je naopak komplexní systém pro správu obsahu, který organizaci poskytuje prostor pro získávání, sdílení, výměnu a opětovné použití informací od jeho uživatelů. Obsah webového portálu je dynamický a je shromažďován z různých zdrojů. Může být omezen na určitou skupinu uživatelů, kteří jsou oprávněni dělat určité úkony online, a též viditelnost obsahu může být jedinečná na základě nastavení členů skupiny.

Portálová řešení slouží k integraci různých aplikací pod jednu střechu. Z jednoho místa a v rámci jedné infrastruktury poskytuje portál uživatelům informace podle úrovně jejich přístupu, dodává komfort a zvyšuje efektivitu práce.

Za osmnáct let vývoje aplikací a portálových řešení jsme si vybrali to nejlepší – Liferay portál. Oceňujeme jeho přednosti v technologické oblasti: Liferay je otevřená, rychle se rozvíjející platforma podporující technologické standardy, které zefektivňují realizaci náročných požadavků našich klientů. V byznysové oblasti ocení naši klienti efektivně využité investice a nízké provozní náklady.

Mini Case Study

Public WEB

Základní myšlenkou bylo vytvořit web, který bude orientován na zákazníka a jeho potřeby. V roce 2014 jsme vytvořili řešení na platformě Liferay CE, které pro klienta jakožto editora přineslo následující výhody – velkou variabilitu aktualizace obsahu, pokročilý nástroj pro vytváření kontaktních formulářů a jednoduchou správu a aktualizaci dat v mapě poboček. Průměrná návštěvnost Public Webu ČSOB Pojišťovny je 40 000 pageviews týdně.

https://www.csobpoj.cz/

Klientská zóna

Cílem projektu bylo vytvořit portál pro klienty, kam se klienti budou vracet nejen kvůli svým smlouvám. Vytvoření samoobslužné klientské zóny zároveň splnilo očekávání a výrazně snížilo zátěž call centra. V roce 2017 proběhlo spuštění úvodního modulu s přehledem smluv a doposud pracujeme na rozvoji dalších užitných funkcí portálu a provázání s IB ČSOB (bankou). Klientská zóna má přibližně 125 000 registrovaných uživatelů.

https://moje.csobpoj.cz/

Webové aplikace

Od roku 2015 jsme pro Public Web vytvořili a integrovali celou řadu sjednávacích aplikací, které umí zprostředkovat celý obchodní proces sjednání pojištění online. V roce 2019 byla spuštěna také aplikace pro hlášení pojistných událostí neživotního pojištění, která umožňuje nahlášení pojistných událostí pomocí online formulářů, ke kterým lze přikládat dokumenty nutné k prošetření a likvidaci pojistné události. 

https://www.csobpoj.cz/pojisteni

https://www.csobpoj.cz/skody-a-pojistne-udalosti

Home Credit screenshot