Skip to Content
Business Intelligence Business Intelligence - icon

Business Intelligence

Bez dobře zpracovaných dat nelze dělat dobrá a zodpovědná firemní rozhodnutí.

Business Intelligence (BI) a jeho manažerské nadstavby chápeme jako ucelenou a efektivní sadu nástrojů a praktik pro práci s daty. Základem Business Intelligence je převádění velkého množství zdrojových dat na srozumitelné informace. Abychom s daty mohli účelně pracovat, je třeba je nejprve sebrat, vyčistit, integrovat, převést do využitelné podoby a analyzovat. Pochopení významu dat ve správném kontextu představuje i pro vaši firmu neocenitelnou přidanou hodnotu. BI má vliv na strategická rozhodnutí a tím i na úspěch společnosti. 

Data bez analýzy jsou jen čísla

Pro Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s. r. o. jsme vyvinuli komplexní BI řešení, které automaticky generuje rozsáhlé analytické a operativní reporty v reálném čase a sleduje  aktivity společnosti.

Řešení ve třech krocích

Nejprve se data načtou, vyčistí, zkontrolují a uloží do datového skladu. Další částí jsou analytické dashboardy, které poskytují přehledy dat z jednotlivých oddělení. Poslední částí je reporting: automatické generování a distribuce PDF souborů.

Aktuální na jeden klik

Data sbíráme z různých systémů (Oracle Financials DB, MS Excel, Mainframe atd.). Řešení funguje jako sada portletů B2E portálu, které mezi sebou komunikují online a na jeden klik aktualizují obsah ve všech manažerských portletech.