Skip to Content
IT & Business analýza IT & Business analýza - icon

IT & Business analýza

Dobře provedená analýza řekne organizaci vše o reálném stavu IT systémů i tom, jak pomáhají k fungování organizace a dosažení obchodních cílů.

Na jedné straně stojí požadavky obchodu v podobě získávání nových zákazníků, udržení si stávajících, v podpoření konkurenční výhody a inovací. Na druhé straně tu máme celé IT s jeho aplikacemi, infrastrukturou a daty. Analýza dává odpovědi na to, jakým směrem by se IT mělo rozvíjet, aby bylo efektivní, pružné a schopné reagovat na změny.

Správná analýza potřeb a dobře formulované zadání pro výběrové řízení umožní výběr správného dodavatele a jednoznačné zadání pro vývoj na počátku projektu vede k minimalizaci nákladů na později zapracovávané změny.

Každopádně: začněte analýzou!

Digitalizace státní správy

Digitalizace státní správy je stále aktuálním tématem. Ministerstvo práce a sociálních věcí společně se svými organizačními složkami rezortu, Úřady práce a Státním úřadem inspekce práce, zefektivnily své obchodní procesy jejich sjednocením a digitalizací.

 

Velká analýza

Po důkladné analýze všech obchodních procesů v jednotlivých organizacích a jejich regionálních pracovištích bylo navrženo řešení digitalizace obchodních procesů. Toto řešení globálně sjednotilo přístup, správu a práci v rámci obchodních prosům současně však zohledňovalo procesně-organizační specifika na jak úrovni organizací, tak i úrovni jednotlivých pracovišť. Toto řešení nabízí digitální procesní řízení v návaznosti na organizační strukturu, digitální formuláře, šablony, elektronické podpisy, dlouhodobé ukládání dokumentů, audit a další funckionality potřebné pro řízení digitálních procesů.

Náš analytický tým

Pro toto řešení byla zvolena procesní platforma Adobe Livycycle a dokumentová platforma Microsoft Sharepoint. Společnost Cleverbee byla zde subdodavatelem analytických služeb a digitální procesní platformy Adobe Livecycle společnosti Your System s.r.o.