Business Intelligence

Potřebujete mít své informace k dispozici vždy v relevantní podobě? Topíte se v nepřeberném množství dat a informací? K tomu, abyste měli k dispozici jen informace potřebné k vašemu manažerskému rozhodování slouží manažerské informační systémy nebo-li Business Intelligence systémy.

Business intelligence můžeme chápat jako ucelený a efektivní přístup k práci s firemními daty, který má vliv na správnost strategických rozhodnutí, a tím i na obchodní úspěch společnosti. V současném vysoce konkurenčním prostředí představuje informovanost jednu z hlavních konkurenčních výhod. Tato výhoda spočívá ve schopnosti efektivně využít data nashromážděná ve firmách k tvorbě informací a znalostí, na základě kterých můžeme reagovat na rychle se měnící požadavky trhu a našich zákazníků.

Základem business intelligence je přetváření zdrojových (zpravidla transakčních) dat na znalosti, s pomocí nichž jsou následně přijímána správná rozhodnutí. V rámci tohoto procesu jsou data čištěna, integrována, transformována do využitelné podoby a následně analyzována a dále zpracovávána. Proces transformace dat na využitelné informace představuje přidanou hodnotu a jejich prostřednictvím se informace stávají komplexnějšími.

 

Reference manažerských nadstaveb

TPCA, Bohemia Energy, beevendo