Liferay

Liferay patří mezi v současné době nejúspěšnější portálové platformy na světovém trhu. Důkazem toho jsou následující fakta:

  • Prokazatelně úspěšné portálové projekty u významného počtu zákazníků napříč průmyslovými segmenty
  • Neustálé inovace a rozvoj platformy s aktivním zapojením zákazníků a jejich potřeb
  • Lídr v Gartner's magickém kvadrantu určeném pro horizontální portály
  • Liferay  je v současnosti nejrozšířenější open-source portál pro enterprise řešení ve všech segmentech.
  • Silná komunita čítající cca 4 milióny stažení (zdroj: http://sourceforge.net/projects/lportal/files/Liferay Portal/stats/) a 350 tis. – 500 tis. instalací platformy
  • Více jak 50.000 stažení za měsíc

Liferay je jediné podnikové řešení, které je technologicky nezávislé. Použitím Liferay nejsou klienti vázáni nebo technologicky „tlačeni" k použití návazných softwarových produktů, ale mohou se rozhodnout zcela svobodně a technologicky nezávisle.

Silnou stránkou Liferay je jeho kompatibilita a podpora standardů:

  • Kompatibilita s IT prostředím/infrastrukturou zákazníka: Liferay je díky své technologické nezávislosti a technickým možnostem schopen plnohodnotného provozu na existujících serverech, databázích a operačních systémech zákazníka. Tím jsou eliminovány investice zákazníků do posilování infrastruktury v důsledku implementace Liferay.
  • Podpora standardů: Liferay podporuje otevřené standardy pro obsah, portlety, webové služby a front-end technologie čímž dochází k redukci nákladů na vývoj.
  • Flexibilní skriptování: Liferay podporuje PHP, Ruby, Python, Grails a další skriptovací jazyky.
  • Podpora bezpečnostních standardů podle definice OWASP