BI Pentaho

Pentaho je softwarová platforma pro budování komplexních BI řešení.

Jde o platformu, která spojuje prostředky datové integrace s nástroji pro byznys analýzy. Jednoduchým způsobem zpřístupňuje uživatelům data spolu s možnostmi jejich vizualizace, analýz a interpretace.

Našim zákazníkům nabízíme BI řešení založené na platformě Pentaho. Pentaho nabízí vynikající možnosti reportingu, analýzy dat, data miningu a workflow. Zákazníkovi pomáhá lépe a efektivněji připravovat a prezentovat firemní data. Systém Pentaho nabízí flexibilní možnosti deploymentu a používání různých komponent, customizací s ohledem na vlastní potřeby.

Pentaho nabízí vynikající možnosti reportingu, zpracování, čištění a analýzy dat, data miningu a workflow. Zákazníkovi pomáhá lépe a efektivněji připravovat a prezentovat firemní data. Systém Pentaho nabízí flexibilní možnosti deploymentu a používání různých komponent, customizací s ohledem na vlastní potřeby. Jedná se o kompletní BI řešení.

Výsledné řešení Pentaho BI Suite je založeno na několika funkčních komponentách:

 •   Pentaho Data integration – datová integrace, čištění dat, datové pumpy, ETL
 •   Pentaho Metadata – metadatová vrstva pro doménový popis dat
 •   Pentaho Analysis – multidimenzionální analýza dat
 •   Pentaho Reporting – tvorba a publikování reportů
 •   Pentaho Dashboards – tvorba a publikování
 •   Data Mining – pokročilá analýza dat

Níže předkládáme hlavní výhody Pentaho BI Platformy:

 • Placená enterprise verze: Optimalizace nákladů – nulové investiční (licenční) náklady, nulové náklady product maintenance. Jediným poplatkem u placené verze je roční licence subscription, tedy garance výrobce za kvalitu kódu a řešení incidentů dle SLA, dále pak přístup do knowledge báze a nové verze zdarma.
 • Community verze – zdarma, žádné poplatky.
 • Aplikace je založena na nejnovějších enterprise java technologiích
 • Aplikace lze velmi dobře přizpůsobit uživatelským požadavkům
 • Díky open-source licenční politice lze upravovat i core-funkcionalitu.
 • Pentaho transformace obsahují certifikované konektory do externích aplikací, jako je ERP SAP.
 • Možnost kombinace, řízení a spouštění komponent pomocí workflow engine a definice sledu akcí
 • Jednotné uživatelské rozhraní ve formě webové aplikace nebo portletů, umožňující procházení repozitáře řešení, jejich spouštění, administraci aj.
 • Zpřístupnění řešení/sledu akcí také jako webové služby
 • Možnost naplánovat spuštění či spouštění libovolného řešení pomocí plánovače - umožňuje např. generování pravidelných měsíčních reportů hospodářských výsledků vždy první pondělí měsíce
 • Metadatová vrstva, která abstrahuje od konkrétní podoby dat v databázi či datovém skladu (tzn. tabulky, sloupce) a umožňuje uživateli pracovat s jemu mnohem bližšími pojmy relevantními pro danou doménu - může tak např. pracovat s objektem "Zákazník" s atributy "jméno", "IČO", aniž by se musel starat z jaké tabulky či tabulek - často s kryptickými názvy - se berou.