Adobe LiveCycle

Společnost Cleverbee jakožto implementační partner Adobe, přináší řešení, postavená na platformě Adobe LiveCycle, která umožňují velmi efektivně a rychle elektronizovat a zautomatizovat procesy, které jinak probíhají e-maily nebo v papírové formě bez možnosti dalšího využití dat.

Adobe LiveCycle je robustní J2EE platforma, která zpravidla není „vidět", jelikož realizuje řadu služeb na pozadí a poskytuje servis okolním systémům, jako jsou například DMS systémy, portály, integrace aplikací, atd.

Další využitelnost platformy je v oblasti interaktivních PDF formulářů, které mohou plnit určitou roli informačního systému „zabaleného" do PDF dokumentu a tím pádem nezávislého na místě. Hojné využití takových formulářů je tam, kde je požadavek na on-line/off-line zpracování nebo i při úkonech vizuálního podepisování dokumentů. Ve všech těchto případech je pro práci s PDF prostředkem Adobe Reader, který je zdarma a ve své podstatě dnes instalovaný na každém počítači.

S využitím dokumentové platformy Adobe LiveCycle lze tedy velmi efektivně řešit:

  • Archivaci dokumentů 
  • Bezpečnost dokumentů
  • Ochranu osobních údajů
  • Bezpečnou off-line i on-line práci s dokumenty
  • Elektronizace podnikových procesů
  • Řešení interaktivních PDF formulářů
  • Řešení elektronického podepisování dokumentů
  • Automatické pře-podepisování dokumentů a kontrola validity podpisů
  • Integrace aplikací a služeb

V kombinaci s úložištěm dokumentů se jedná o velmi výkonné IT řešení plně respektující požadavky na dlouhodobou archivaci, auditing, bezpečnost atd.

V oblasti DMS řešení se např. opíráme o velmi kvalitní platformu ECM Alfresco nebo o stávající systémy zákazníka. Spojením těchto produktů a naší kompetencí jsme schopni komplexně zabezpečit dokumenty a zajistit veškeré dokumentové úkony a procesy.